Galerie KATAKOMBY


Centrum experimentálního divadla – Divadlo Husa na provázku provozuje od roku 1992, kdy sídlí v nové (zrekonstruované) budově na Zelném trhu 9, tři galerie: Galerie Foyer, Galerie Katakomby a Zeď na Alžbětince.

Navštívit lze zdejší podzemní galerii Katakomby velmi často, neboť o výstavy tu není nouze. Viz aktuální program: www.provazek.cz/vystavy

Objekt divadla, Zelný trh 9, je původně palác Hausperských z Fanalu.

Sklepy jsou přístupné pod hlavním schodištěm, kde se vstupuje krátkým ramenem s oválnou valenou klenbou. Hloubkový sklep, situovaný pod bývalým dvorním křídlem, je ze smíšeného zdiva (cihly vysoké 8 cm) a je zaklenutý půlkruhově valenou cihlovou klenbou. Z tohoto sklepa vede dvakrát zalomené schodiště do druhého suterénu, kde se nachází hlavní sklepní prostor pod levým traktem domu při ulici Petrské (středověký vstup do tohoto sklepa byl ze Zelného trhu). Tento sklep je předělen mohutným 90 cm silným pasem. Klenební pas tvoří nejprve původní gotický pas z cihel až 10 cm, pečlivě spárovaný, s výplní pod klenbou s lomovým kamenem.

Na tento středověký sklep jehož zdivo je z lomového kamene, navazují boční sklepy, vedoucí pod ulici Petrskou, jež vznikly patrně v období renesance.

Hluboké situování sklepa pod terénem nasvědčuje tomu, že zde bývala cisterna napájená z petrského vodojemu.

Další sklep byl nalezen pod bývalým levým dvorním křídlem. Tento sklep byl vytesán ve skále bez jakýchkoliv stavebních úprav, pravděpodobně již v období středověku. Tyto prostory jsou nyní propojeny s objektem divadla. Ve vyšší úrovni nad skalním sklepem se nacházely zbytky sklepů, částečně zřejmě středověkých a částečně barokních, které byly pro špatný stav zabetonovány.

Udělejte si exkurzi do těchto vyspravených historických sklepů, nádherně využitých v současné podobě divadelní Galerie Katakomby.

Foto Radek Soudek:Divadlo Na provázku, Zelný trh 9Sestup schodištěm do galerieklenutá místnost vybíhající pod ulici PetrskouNávštěvníci?Nebo loupežníci?Mapa Ing. Aleše Svobody, upravena graficky


Uvítáme vzpomínky pamětníků nebo řemeslníků, pamatujících si tato divadelní a přilehlá sklepení ve dřívější podobě! A tipy na podobná zatím zapomenutá sklepení, alespoň pro jejich zdokumentování, nafocení.


Připojte se do diskuze, nebo nechejte vzkaz, váš názor,
pripominky a dotazy na navstevni knize: www.agartha.cz